Å komme i gang med løsningen for FishAI: Bærekraftig kommersiell Fiskekonkurranse

27.9.2022

Kommersielt fiskefartøy og sjøfugler som flyr rundt det solnedgangstid.

Vi har bestemt oss for å delta i FishAI: En konkurranse for bærekraftig kommersielt fiske. Konkurransen er i regi av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) og flere andre samarbeidspartnere, og har som mål å finne løsninger for å gjøre kommersielt fiske mer bærekraftig.

En kompleks utfordring krever avansert teknologi

Utfordringene i denne konkurransen er komplekse. Vårt mål er å benytte avansert teknologi fra IBM for å takle disse. Hele FishAI prosjektet vårt er basert på IBM Cloud og det er her vi har alle løsningene; Database, prognosemodell, optimaliseringsmodell og brukergrensesnitt.

Den store mengden med data alene, gjør denne utfordringen svært kompleks. De har samlet inn detaljert data over flere år, fra en fiskesone på 2,1 millioner kvadratmeter. Vi brukte først tid på å gå gjennom alle dataen for å finne nøkkelelementene som bør benyttes til prognoser.

«Så langt har FishAI-prosjektet vært ekstremt interessant. Det er mange utfordringer og store mengder data. Jeg tror det er nok data her til å drive forskning på i årevis, så når det gjelder denne konkurransen blir det avgjørende å definere omfanget av løsningen på et realistisk nivå. Å delta i denne konkurransen er morsomt og motiverende, men også litt nervepirrende,» forteller Visa Linkiö fra Intitos FishAI-team.

Løsningen er et pågående arbeid

Vi gjorde en rask prognosemodell med IBM Auto AI. Vi brukte denne, og funnene, som grunnlag for vår egen løsning. Vi har begynt å utvikle en rafinert prognosemodell samtidig som vi jobber med brukergrensesnittet til kapteinene på fartøyene.

Arrangøren publiserte evalueringskriterier i midten av august og de har Q&A-sesjoner for alle de konkurrerende lagene. De har utsatt fristen med to uker for at alle konkurrentene skal få mer tid til å oppfylle evalueringskriteriene.

«Fordi oppgaven er svært sammensatt, vil det mest sannsynlig være utfordrende å vurdere den objektivt. Det er bra at fristen ble utsatt. Nå har vi bedre tid til å avgrense løsningen vår for å oppfylle kriteriene» sier Visa Linkiö.

Vi kommer til å oppdatere løpende på Intito’s blogg og LinkedIn, om hvordan det går med prosjektet og hva resultatet på konkurransen blir.

Hvis du vil vite mer om konkurransen kan du lese om den her: https://www.nora.ai/competition/sustainable-fishing.html