Bærekraftsrapportering for norske bedrifter 14. desember

22.11.2022

Med økte krav og reguleringer for rapportering av ikke-finansiell informasjon er det et

økende behov for systemer og styring som sikrer data av høy kvalitet. Data som er

sammenlignbart, verifiserbart og digitalt avlesbart. Hvilke krav gjelder, og hva kommer?

Hvilken informasjon vil vi trenge? Hvilke verktøy kan gjøre hverdagen enklere?

Agenda:

  • 08.30: Bærekraftsrapportering – Nå og fremover v. Martin Ranhoff, Senior Manager, EY Massi Rostad, Consultant, EY
  • 09:15: Reviderbare bærekraftsdata- hvordan gå frem? v. Kristian Lahtinen, Country Manager, Intito
  • 10:00: ESG-rapportering iht. CSRD, bærekraftsinitiativer og -forbedringer i samme løsning: Presentasjon og demo av Envizi. v. Helge Stubberud, løsningsarkitekt bærekraft, data og AI, IBM Norge
  • 10:40-11:00- Mingling og diskusjon