Gasum tok det første steget mot integrert forretningsplanlegging

Gasum er et nordisk foregangsselskap innen bærekraft, energiløsninger og sirkulærøkonomi. Gjennom sentralisert økonomisk planlegging med IBM Planning Analytics kunne økonomikontrollerne spare tid når de analyserte tall, utviklet scenarioer og studerte prognoser. Resultatet ble at Gasum nå har tatt det første steget mot integrert forretningsplanlegging.

Utfordring

Utfordringen var arbeid- og tidskrevende budsjettering i Excel. Med disse verktøyene var det bare økonomiekspertene som kunne delta i budsjetteringen. Det var praktisk talt umulig å lage scenarioer av de viktigste tallene

Løsning

De eksisterende systemene og prosessene ble erstattet med IBM Planning Analytics Cloud.

Resultat

Den økonomiske planleggingen er nå samlet på ett sted. Dette sikrer at de interne parameterne er de samme for alle forretningsenhetene. Ettersom budsjetteringen har blitt enklere, har dette frigjort ressurser til å analysere og lage scenarioer av tallene.

Den økonomiske planleggingen er nå samlet på ett sted. Dette sikrer at de interne parameterne er de samme for alle forretningsenhetene. Ettersom budsjetteringen har blitt enklere, har dette frigjort ressurser til å analysere og lage scenarioer av tallene.

Gasum er et nordisk energiselskap som ønsker å bidra til ren transport av mennesker og gods, både på land og til sjøs. Selskapet tilbyr renere og mer kostnadseffektiv energi og råmaterialer. I tillegg tilbyr de markedseksperttjenester for industri, kombinert varme- og kraftproduksjon, veitransport og sjøtransport. De hjelper også kundene med å mestre energimarkedet, og de leverer tjenester og rådgivning i hele markedskjeden. Gasum jobber for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.

«Gasum leverer et bredt utvalg tjenester i energisektoren. Vi hjelper samarbeidspartnerne våre med ansvarlig drift på energimarkedet, ved å tilby avanserte tjenester som dekker hele markedskjeden. I tillegg behandler vi bioavfall og produserer gjødsel til landbruket», sier økonomikontroller Jussi Kauppila i Gasum.

Tidligere planlegging i Excel

Da Gasum og Intito startet samarbeidet, ble Gasums budsjettering og økonomiske og driftsmessige planlegging gjennomført i Excel. En stor del av økonomikontrollernes arbeidstid gikk med til å legge inn tall i ulike regneark som ble brukt i budsjetteringen. Med verktøyene de brukte, var det vanskelig å lage scenarioer av de forretningskritiske estimatene og prognosene for endringer i gassprisene.

«Økonomikontrollerne brukte for eksempel utrolig lang tid på å legge inn endringer i gassprisene. Tallene var vanskelig å tolke, og prosessen med å oppdatere dem var treg og komplisert. Vi ønsket også å involvere flere personer i budsjetteringen, men de gamle verktøyene gjorde dette vanskelig», forklarer Kauppila om situasjonen før prosjektet startet.

IBM Planning Analytics erstattet de gamle systemene

Det ble tatt en avgjørelse om å erstatte de eksisterende systemene og prosessene med IBM Planning Analytics. Gasum ønsket et system for økonomisk planlegging som la til rette for styring og behandling av data, samtidig som det ga bedre og mer presise planer. I stedet for å bruke mye tid på å legge inn og korrigere tall, kunne økonomikontrollerne fokusere mer på å analysere dataene, lage scenarioer og utarbeide prognoser. De ønsket et system som satte dem i stand til å planlegge salg med ulike volum, fra kjøp til levering.

«Vi så på flere ulike budsjetterings- og planleggingsprogrammer. Vi valgte IBM Planning Analytics fordi det ga en klar idé om teknologien som var involvert, og fordi vi syntes det var effektivt nok til å løse utfordringene vi hadde med tanke på forretningsplanleggingen. Alle som er involvert i beslutningsprosessen, likte Planning Analytics», sier Kauppila.

Den største fordelen med å samle den økonomiske planleggingen i IBM Planning Analytics er at økonomikontrollerne har fått mer tid til å analysere tallene og lage scenarioer.

Jussi Kauppila, økonomikontroller, - Gasum

Rask fremgang med tett samarbeid

Gasums prosjekt med å ta i bruk en integrert løsning for forretningsplanlegging i samarbeid med Intito, startet med økonomisk planlegging i april 2021. Prosjektet var ferdig i slutten av september, og de siste bitene i puslespillet falt på plass i november. «Det første steget var å studere Gasums behov og ønsker gjennom tett kommunikasjon med kunden. Vi analyserte Gasums forretningsmodell og utarbeidet den første prototypen av planleggingsmodellen, før vi brukte denne som grunnlag for den endelige versjonen», sier Janus Timperi, Business Owner i Intitos xPA-team, som var involvert i prosjektet fra begynnelsen.

«Vi valgte Intito fordi de viste vilje til å få ting gjort, helt fra den første presentasjonen, og fordi de hadde eksperter fra øverste hylle. Teknologi spilte en stor rolle i beslutningen. Med tanke på prosjektet var det gunstig at de samme personene var involvert helt fra starten. Dette ga dem kunnskap om virksomheten vår og hjalp dem med å lage forslag til hvordan ting kunne løses. Samtidig kunne vi lære oss de beste arbeidsmetodene, ettersom Intitos folk ga oss sine egne synspunkter i stedet for å bare si seg enige i våre forslag», sier Kauppila om samarbeidet med Intitos eksperter.

Gasums økonomikontrollere fikk bedre tid til å analysere tall og lage scenarioer

Takket være dette prosjektet har Gasum fått samlet økonomiplanleggingen på ett sted. Ettersom IBM Planning Analytics er integrert med konsolideringssystemet og ETRM (Energy Trading and Risk Management), er dataene som trengs i planleggingen lett tilgjengelige, og det er mulig å videresende dem til andre undersystemer. Resultatet er at tallene har blitt enklere å tolke og datakvaliteten kraftig forbedret.

«Den største fordelen med å samle den økonomiske planleggingen i IBM Planning Analytics er at økonomikontrollerne har fått mer tid til å analysere tallene og lage scenarioer. Det nære samarbeidet med Intito hjalp oss med å skape en økonomisk planleggingsmodell som oppfylte behovene våre», konkluderer Kauppila.

Gasum er på vei mot integrert forretningsplanlegging

Etter ferdigstillelsen av prosjektet skal Gasum og Intito fortsette samarbeidet, gjennom mindre utviklingsprogrammer og ved å innlemme komponenter som salgsplanlegging i IBM Planning Analytics. «Vi har inngått en Intito CARE-serviceavtale med selskapet, slik at vi kan gjøre mindre oppgraderinger på en svært fleksibel måte.

Gasum

Gasum er et foregangsselskap innen bærekraftige, nordiske energiløsninger og sirkulærøkonomi. Selskapet ble grunnlagt i Finland i 1994. Konsernet har om lag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. I dag eier Gasum biogassanlegg i Finland og Sverige, og de er den største behandleren av bioavfall i Norden. Gasum tilbyr renere og mer kostnadseffektiv energi og råmaterialer, i tillegg til ekspertløsninger for energimarkedet, innen industri, veitransport og sjøtransport.

Solution components

- IBM Planning Analytics Cloud

Er organisasjonen din klar til å ta et steg mot integrert forretningsplanlegging? Kontakt oss!

PRINT