Case Stories

Some of our customers
Case Stories

Vaasan baker inn kunstig intelligens og analyse for å håndtere stigende etterspørsel

8.2.2023

Kunstig intelligens hjelper et finsk bakeri med å forbedre planlegging og prognoser.

I Fi...

Gasum tok det første steget mot integrert forretningsplanlegging

4.11.2022

Gasum er et nordisk foregangsselskap innen bærekraft, energiløsninger og sirkulærøkonomi. Gje...

Destia har fått betydelig mer presise prosjektprognoser

12.10.2022

Destia er Finlands største aktør innen infrastrukturtjenester og et foregangsselskap innen auto...

Baking in AI and Analytics to Meet Rising Demand

26.8.2022

AI helps Finnish bakery company improve planning and forecasting.

Bread is life. Each day ...

Destia’s Project Business Forecasting Elevated to a New Level

7.6.2022

Destia is Finland’s biggest infrastructure service company and a forerunner in site automation ...

Gasum Took the First Step Towards Integrated Business Planning

1.4.2022

Gasum is a forerunner in sustainable Nordic energy solutions and the circular economy. Thanks to ...

Caverion Recognized ESEF as a Possibility for Automated Reporting and Visualized Layout

27.5.2021

The publication of an ESEF-compliant annual report was the underlying cause of the system reform,...