Hvordan er hverdagen med Planning Analytics?

4.1.2023

Jeg snakket med Lauri Kyykoski og Mika Nevalainen, som er økonomikontrollere og hovedbrukere av IBM Planning Analytics hos vår klient Barona. Jeg ønsket å få en forståelse av hvordan hverdagen i bedriften har vært siden de tok i bruk Planning Analytics. Løsningen ble tatt i bruk fire år før intervjuet fant sted.

Hvordan er hverdagen med Planning Analytics?

Jeg [A1] tok en prat med Lauri Kyykoski og Mika Nevalainen, begge økonomikontrollere og brukere av IBM Planning Analytics, hos vår klient Barona. Målet med samtalen var å få en forståelse av hvordan hverdagen i bedriften har vært siden de tok i bruk Planning Analytics. Løsningen hadde allerede vært i bruk i fire år da intervjuet fant sted.

Hvordan har hverdagen endret seg etter at dere tok i bruk Planning Analytics?

«Jeg begynte å jobbe i Barona rett etter at Planning Analytics ble innført her. Hovedforskjellen, sammenlignet med mine tidligere jobber som kontroller, er at jeg slipper å holde på med Excel-filer. Jeg kan vise alle månedstallene direkte fra systemet, og vi har visualiseringsmulighetene vi trenger», forklarer Nevalainen.

«Med Planning Analytics har vi fått betydelig større automatisering i rapporteringsarbeidet. Ved hjelp av den avanserte teknologien og mer automatisering kan vi utarbeide bedre rapporter raskere. Rapportene våre har blitt mer detaljerte og flerdimensjonale, og vi kan fokusere mer på å utvikle den økonomiske planleggingen i stedet for å skrive rapporter», legger Kyykoski til.

Hvilke ting kan dere gjøre selv i systemet?

«Vi kan, ved behov, gjøre små endringer i et skript og i forretningsregler. Vi finner raskt den mest sannsynlige årsaken til en feil, slik at vi kan stille Intito-ekspertene spesifikke spørsmål. Et konkret eksempel på selvstendig arbeid er at hvis Intito-eksperten viser hvordan én KPI lages, så kan vi gjøre resten selv», sier Nevalainen.

«Jeg er kjent med hele miljøet vårt og den grunnleggende logikken, i tillegg til hvordan ting er satt sammen rent teknisk. Ved å tolke skriptet kan jeg ganske enkelt finne ut hvor problemet ligger, og fikse det. Jeg har fortsatt dokumentene fra Intitos Planning Analytics-opplæring liggende på skrivebordet, og de er til god hjelp. Til tross for alt dette gjør vi ganske lite koding selv. Vi er i kontakt med Intitos xPA-team (utvidet planleggings- og analyseteam), spesielt ved større og mer omfattende endringer», forklarer Kyykoski.

Hva tenker du generelt om Planning Analytics som verktøy i hverdagen?

«Dessverre er det ikke alle hos oss som har mot til å utforske alt som Planning Analytics kan forenkle. Systemet har mange muligheter, men folk vet ikke hvordan de skal spørre etter dem, og vi brukere har et stort ansvar med å løse selv de minste brukerutfordringer», forklarer Kyykoski, og fortsetter: «Jeg mener likevel at det er fint å jobbe med Planning Analytics. Løsningen støtter den kompliserte rapporteringen i selskapet, og den passer godt til våre behov.»

«Det er ikke så vanskelig å jobbe med Planning Analytics som det kanskje kan virke i begynnelsen. Man kan komme overraskende langt med å prøve seg frem, spørre om hjelp og bruke Google. Sammen med Intito har vi tilpasset løsningen etter våre egne behov, slik at det blir så enkelt som mulig å jobbe med det», avslutter Nevalainen. Artikkelen «Fra omstendelig budsjettering til smidig planlegging i skyen» gir en mer detaljert forklaring av hvordan IBM Planning Analytics endret planleggingsarbeidet i Bravedo, tidligere kjent som Baron Group.