Integrert virksomhetsplanlegging gir konkurransefortrinn

6.10.2022

Hvordan bør en forretningsplan se ut i dag? Noen bedrifter har allerede integrert forretningsplanlegging en stund nå, og klart å forbedre konkurranseevnen sin ved å kunne reagere på endringer og nye muligheter i forretningsmiljøet raskere enn konkurrentene. Ettersom integrert planlegging gir bedrifter klare konkurransefortrinn, kan man trygt si at det har blitt en nødvendig forutsetning for virksomhetes kontinuitet.

Konseptet «Integrated Business Planning,» (IBP), eller Gartners begrep «Extended Planning and Analysis” (xP&A,) er allerede kjent blant bedriftsledere. Det kan sees på som en utvidelse og videreføring av «Sales and Operations Planning» (S&OP)-konseptet, som allerede brukes av de fleste bedrifter med behov for å tilpasse etterspørsel og produksjon så presist som mul. Det er imidlertidig viktig å forstå at med integrert forretningsplanlegging er utgangspunktene for planlegging annerledes, og bedrifters behov for fremsyn, forutsigbarhet og beredskap er i en helt annen størrelsesorden enn uten. IBP er mer enn bare ett planleggingsverktøy. Det krever som regel en endring i driftsmodellen og kulturen i bedriftsledelsen, og ofte ett teknologisk sprang, før IBPs konkurransefortinn blir tydelige.

Forberedelser til en verden i endring

Bedriftsledere står overfor en stadig skiftende og uforutsigbar verden som byr på uventede utfordinger. Hadde du visst for ett år siden at vi fortsatt ikke var ferdig med Covid-19 i oktober 2022 ville du trolig tatt andre beslutninger. Sansynligvis vurderte du ikke Covid – 19 i dine forrestningsplaner, men min påstand er at du kunne hatt omfattende scenarier på plass for lignende uforutsette utvikliger.  Naturkatastrofer, finanskriser eller pandemier som Covid-19 er vanlige kilder til ustabilitet i samfunnet og økonomien.

Ved å simulere fremtiden så raskt og fleksibelt som mulig vil du kunne legge ned ulike veier som setter deg i stand til å tilpasse deg betydelige og plutselige endringer i markedet. Dette ruster virksomheten din for fremtiden, i stedet for å la den bli overrumplet av det uforutsette.

Integrert virksomhetsplanlegging gir deg ett vindu inn i fremtiden

Forretningsplanlegging og prognoser ligger i kjernen av bedriftsledelse. Dette er den eneste måten å sikre at kritisk data kommer til nytte når den trengs. Gjort riktig, bidrar det til kontinuitet og forutsigbarhet I bedriften.

Forretningsplanlegging gjøres ofte i siloer, som gjør dem suboptimale når forskjellige forretningsområder og funksjoner må samspille. Denne tilnærmingen til planlegging kan ha betydelig negativ effekt på fremtiden til virksomheten din. IBP representerer en helt annen type planlegging. Med IBP er den grunnleggende ideen å projisere aktivitetene til kjerneforretningsområdene inn i fremtiden, samtidig som komponentplanene innlemmes og alle operasjoner som helhet optimaliseres. Selv om det å integrere individuelle forretningsområder kan være den mest skremmende oppgaven når du skal ta i bruk en helthetlig tilnærming til planlegging, gir det virksomheten din et mye bedre vindu tili fremtiden, og ikke minst bedre grunnlag for å kunne ta raske beslutninger.

For å oppnå en felles visjon om en organisasjones retning, KPIer og relevante scenarier, må ledelsen dra i samme retning. Enhver ny modell krever systematisk trening, og mot til å endre seg. Målet er å skape et styringssystem som bidrar til å bygge en felles visjon på en naturlig, ukomplisert og effektiv måte. Scenariene som skapes av denne underliggende visjonen vil kunne brukes av ledelsen til å undersøke hvordan inntekter, resultat, balanse og kontantstrøm kan påvirkes av en rekke omstendigheter i fremtiden.

Intergrert planlegging ved bruk av all tilgjengelig forretningsdata er på dagsorderen

For ti år siden var ulike bedrifters tilnærming til forretningsplanlegging til forveksling lik. Den var stort sett basert på økonomiske oversikter og finansiell informasjon, og understøttet dermed i all hovedsak finansplanlegging. Dagens IBP-kompatible teknologier tillater smidig planlegging for alle deler av virksomheten, inkludert enkle måter å bygge scenarier på. De gjør det mulig å utnytte maskinlæring og algoritmiske egenskaper til avansert analytisk behandling av forretningsdata, ved hjelp av metoder som matematisk optimalisering og statistisk anomalideteksjon.

Finansiell planlegging og budsjetteringsløsninger er punktløsninger, mens IBP-teknologi er en helthetlig forretningsløsning. IBP gjør det enkelt å se fleksible planleggingsmodeller fra forskjellige perspektiver og gir praktiske verktøy til alle som er involvert i planleggingsprosessen for å jobbe på felles plattformer. Derfor er integrert, samarbeidende og avansert analysebasert planleggingsteknologi en av de viktigste investeringene ledere kan gjøre i sin egen virksomhets fremtid.

Fordeler ved Integrert planlegging

Virksomheter som allerede bruker IBP-konseptet forteller om følgende fordeler:

  • Bedre oversikt over hele virksomheten. Dette gjør det mulig å ta store beslutninger raskere enn før
  • Optimalisering av virksomheten er enklere når planleggingsmodeller for forskjellige områder samhandler på en smidig måte.
  • Enklere å implementere strategier raskere og mer effektivt ettersom strategiske beslutninger kan testes i ulike scenarier.
Jyri-Pekka Makkonen
Chief Commercial Officer