Intito ekspanderer i Nord-Europa

15.9.2022

Intito er et ledende nordisk resultatstyrings- og analyseselskap som ekspanderer i Nord-Europa. Som en del av selskapets ekspansjonsstrategi har Intito etablert en virksomhet i Norge.

Utsikt fra vårt kontor som ligger midt i Oslo sentrum.
Utsikt fra vårt kontor som ligger midt i Oslo sentrum.

Kristian Lahtinen er den nye lederen av Intito Norge. Han vil lede Intitos samlede virksomhet i Norge og være ansvarlig for å utvide selskapets virksomhet. Kristian har mer enn 20 års erfaring innen resultatstyring og analyse. Vi gjorde et kort intervju om hans nye rolle, og her er noen av hans tanker om Intitos vekst og utvikling: 

Intito ble grunnlagt for 8 år siden, fordi vi ønsket å hjelpe bedrifter med å modernisere og automatisere økonomiske databehandlingsprosesser. Vi bemerket oss et tomrom i markedet, der det ikke var mangel på selskaper enten fokusert på IT-rådgivning eller på finansprosesser- men det var ingen som leverte de tjenestene kombinert. Vi så et behov for denne kombinasjonen, og startet derfor firmaet med mål å kunne bistå finans- og bedriftsledere.

Intito hjelper kunder med å utvikle løsninger og prosesser for økonomisk planlegging og rapportering ved å bruke den nyeste teknologien på feltet. Vi har hatt suksess i både Finland og Sverige, og ønsker å bygge videre på denne suksessen i Norge.

Vår kjernekompetanse er å hjelpe bedrifter med å gå fra årlig budsjettering til rullende forretningsprognoser, ved bruk av innovativ teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring. Vi ser at integrert forretningsplanlegging gir et konkurransefortrinn til selskaper, og skaper kapasitet og evne til å reagere raskt på endringer i forretningsmiljøet, og benytte seg av nye muligheter raskere enn konkurrentene.

Intito har lenge hatt et godt samarbeid med IBM, og vi vet at det er stor etterspørsel i Norge etter flere kompetente IBM Business Analytics -forretningspartnere.

Vi vet også at bærekraftsrapportering blir et stadig viktigere område for bedriftsledere og finansansvarlige. Vi har interessante pågående prosjekter angående ESG- og bærekraft, og jeg ser frem til at vi skal kunne snakke mer om dem til et bredere publikum når tiden er inne. I tillegg til at vi jobber med IBMs bærekraftsportefølje, har vi også et langsiktig partnerskap med Insight Software og Certent Disclosure Management, som også har en veletablert kundebase i Norge.

Vi vet det er mange lignende kunder i Norge som de vi har hjulpet gjennom mange år i andre nordiske land. Vi tar med oss best practice inn i det norske markedet og vil bruke dette for å skape økt verdi for norske kunder. Vi har en solid merittliste av referansekunder innen eksempelvis energi-, bygg- og helseindustrien. Vi gleder oss til å starte dialogen med våre fremtidige norske kunder med å optimalisere deres prosesser for analyse og sikre økt verdiskaping.

At vi nå utvider til Norge er et naturlig og spennende steg for selskapet vårt. Vi har allerede kontorer i Finland og Sverige, så den nordiske forretningskulturen er kjent for oss. Vi har blant annet svensktalende personer i organisasjonen vår, noe som gjør det enkelt å jobbe mellom disse landene. Målet er å bygge en selvstendig virksomhet i Oslo, men også å utnytte vår sterke nordiske fagkompetanse.

Geografisk ekspansjon gir også muligheten for våre ansatte til å få internasjonal erfaring, rotere mellom jobber og sikre personlig vekst, gjennom å jobbe på andre lokasjoner hvis de ønsker det. Alt dette bidrar også til mangfoldet på våre kontorer.

Vi er spente på vår etablering i Norge og håper at vi kan hjelpe mange norske finans- og næringslivsledere på deres reise mot integrert forretningsplanlegging! Kontoret vårt ligger midt i Oslo sentrum, i Stortingsgata 4.

Ta gjerne kontakt dersom dere vil vite mer- vi ser frem til gode dialoger!