Blog & News

Hvordan er hverdagen med Planning Analytics?

4.1.2023

Jeg snakket med Lauri Kyykoski og Mika Nevalainen, som er økonomikontrollere og hovedbrukere av IBM Planning Analytics hos vår klient Barona. Jeg ønsket å få… Read More

Hvordan vi brukte IBM Cloud i FishAI, en konkurranse for bærekraftig kommersielt fiske

13.12.2022

Vi deltok i FishAI, en konkurranse for bærekraftig kommersielt fiske. Konkurransen ble arrangert av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) og flere andre samarbeidspartnere, og… Read More

What is daily life with Planning Analytics like?

26.10.2022

I talked with Lauri Kyykoski and Mika Nevalainen, who are Business Controllers and main users of IBM Planning Analytics at our client Barona. My intent… Read More

Integrert virksomhetsplanlegging gir konkurransefortrinn

6.10.2022

Hvordan bør en forretningsplan se ut i dag? Noen bedrifter har allerede integrert forretningsplanlegging en stund nå, og klart å forbedre konkurranseevnen sin ved å… Read More

Å komme i gang med løsningen for FishAI: Bærekraftig kommersiell Fiskekonkurranse

27.9.2022

Vi har bestemt oss for å delta i FishAI: En konkurranse for bærekraftig kommersielt fiske. Konkurransen er i regi av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research… Read More

Intito ekspanderer i Nord-Europa

15.9.2022

Intito er et ledende nordisk resultatstyrings- og analyseselskap som ekspanderer i Nord-Europa. Som en del av selskapets ekspansjonsstrategi har Intito etablert en virksomhet i Norge. Kristian Lahtinen er den nye… Read More

Intito Participates in the FishAI: Sustainable Commercial Fishing Competition

16.6.2022

We have decided to participate in FishAI: Sustainable Commercial Fishing Competition. It’s organized by NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) and many other collaborators, and… Read More

Integrated Business Planning Offers a Competitive Edge

10.5.2022

What should business planning look like today? Forerunners have already been integrating their business planning for some time now. In doing so, they have been… Read More

EU Commission Decision Will Have Major Implications for Around 49,000 companies in the European Union – Here’s How to Keep Your Business up to Date

20.1.2022

The European Commission has proposed a new standard for corporate sustainability reporting, effective as of the 2023 financial year. In EU, this change is expected… Read More